FANDOM


March 18, 2005-January 7, 2012 Edit

SIGN ON:

Magandang umaga Mula sa FEBC Philippines. Magsisimula nang magsahimpapawid ang DZAS, Agapay ng Sambayanan, 702 kHz sa AM band.

Ang himpilang ito na hindi-komersyal, ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company.

Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission, na may bilang BSD-0318-2000 at May Bisa Hanggang December 31, 2009.

ay Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts, mula alas-5:00 ng umaga hanggang alas-12:00 ng hatinggabi Lunes Hanggang Sabado at Mula Alas 12:00 ng Umaga Hanggang Alas 12:00 ng Hatinggabi Tuwing Linggo.

Ang studio nito ay nasa One Corporate Centre, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City at ang transmitter naman ay nasa Bocaue, Bulacan.

Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na licenciado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission.

SIGN OFF:

Sa loob ng 19 oras at 15 minuto, inyong napakinggan sa pagsasahimpapawid ang DZAS, Agapay ng Sambayanan, 702 kHz sa AM band.

Ang himpilang ito na hindi-komersyal, ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company.

Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission, na may bilang BSD-0318-2000 at May Bisa Hanggang December 31, 2009.

ay Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts, mula alas-5:00 ng umaga Hanggang as-12:00 ng hatinggabi Lunes Hanggang Sabado at Mula Alas 12:00 ng Umaga Hanggang Alas 12:00 ng Hatinggabi Tuwing Linggo.

Ang studio nito ay nasa One Corporate Centre, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City at ang transmitter naman ay nasa Bocaue, Bulacan.

Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na licenciado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission.

Kaibigan Ang Pambansang Awit ng Pilipinas.

January 9, 2012- July 21, 2016 Edit

SIGN ON:

Magandang umaga po. Magsisimula nang magsahimpapawid ang DZAS, Agapay ng Sambayanan, 702 kHz sa AM band.

Ang himpilang ito na hindi-komersyal, ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company.

Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission, na may bilang BSD-0055-2006 at May Bisa Hanggang November 30, 2014.

Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts, mula alas-4:35 ng umaga hanggang alas-12:00 ng hatinggabi.

Ang studio nito ay nasa One Corporate Centre, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City at ang transmitter naman ay nasa Bocaue, Bulacan.

Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na licenciado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission.

SIGN OFF:

Sa loob ng 19 oras at 15 minuto, inyong napakinggan sa pagsasahimpapawid ang DZAS, Agapay ng Sambayanan, 702 kHz sa AM band.

Ang himpilang ito na hindi-komersyal, ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company.

Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission, na may bilang BSD-0055-2006 at May Bisa Hanggang November 30, 2014.

Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts, mula alas-4:35 ng umaga hanggang alas-12:00 ng hatinggabi.

Ang studio nito ay nasa One Corporate Centre, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City at ang transmitter naman ay nasa Bocaue, Bulacan.

Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na licenciado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission.

Kaibigan Ang Pambansang Awit ng Pilipinas.

July 22, 2016- August 30, 2018 Edit

SIGN ON:

Magandang umaga po. Magsisimula nang magsahimpapawid ang DZAS, Agapay ng Sambayanan, 702 kHz sa AM band.

Ang himpilang ito na hindi-komersyal, ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company.

Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission, na may bilang BSD-0570-2014.

Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts, mula alas-4:35 ng umaga hanggang alas-12:00 ng hatinggabi.

Ang studio nito ay nasa One Corporate Centre, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City at ang transmitter naman ay nasa Bocaue, Bulacan.

Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na licenciado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission.

Electronics and Communications Engineer:

 • Joaquin Aliga, Jr., ECE 001-1597

First-Class Radio Operators:

 • Alex Driodoco, NTC number 94-1PNCR-10395
 • Eduardo Baliad, NTC number 97-1PHN-19888
 • Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193
 • Reynaldo Pagador, NTC number 15-1PNCR-26810
 • Paul David Domingo, NTC number 16-1PNCR-26829

SIGN OFF:

Sa loob ng 19 oras at 15 minuto, inyong napakinggan sa pagsasahimpapawid ang DZAS, Agapay ng Sambayanan, 702 kHz sa AM band.

Ang himpilang ito na hindi-komersyal, ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company.

Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission, na may bilang BSD-0570-2014.

Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts, mula alas-4:35 ng umaga hanggang alas-12:00 ng hatinggabi.

Ang studio nito ay nasa One Corporate Centre, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City at ang transmitter naman ay nasa Bocaue, Bulacan.

Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na licenciado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission.

Electronics and Communications Engineer:

 • Joaquin Aliga, Jr., ECE 001-1597

First-Class Radio Operators:

 • Alex Driodoco, NTC number 94-1PNCR-10395
 • Eduardo Baliad, NTC number 97-1PHN-19888
 • Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193
 • Reynaldo Pagador, NTC number 15-1PNCR-26810
 • Paul David Domingo, NTC number 16-1PNCR-26829

Mga kababayan, ang pambansang awit ng "Republika ng Pilipinas"

August 30, 2018-present Edit

SIGN ON:

Magandang umaga po. Magsisimula nang magsahimpapawid ang DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, 702 kHz sa AM band.

Ang himpilang ito na hindi-komersyal, ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines.

Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission, na may bilang BSD-0570-2014.

Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts, mula alas-4:30 ng umaga hanggang alas-12:00 ng hatinggabi.

Ang himpilan ay nasa 46th floor ng One Corporate Centre, corner Julia Vargas Avenue, Meralco Extension Avenue, Ortigas Center, Pasig City at ang transmitter ay nasa Bocaue, Bulacan.

Ang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, ay nasa pangangalagang teknikal ng mga kawani ng FEBC na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission.

Electronics and Communications Engineer:

 • Joaquin Aliga, Jr., ECE number 001-1597

First-Class Radio Operators:

 • Alex Driodoco, NTC number 94-1PNCR-10395
 • Eduardo Baliad, NTC number 97-1PHN-19888
 • Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193
 • Julius Mark Aragona, NTC number 17-1PNCR-20865
 • Chester Louie Banzuela, NTC number 17-1PNCR-2684
 • Rafael Bartoquillo, NTC number 14-1PNCR-26670
 • Reynaldo Pagador, NTC number 15-1PNCR-26810

SIGN OFF:

Sa loob ng 19 oras at 15 minuto, inyong napakinggan ang DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, 702 kHz sa AM band.

Ang himpilang ito na hindi-komersyal, ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines.

Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission, na may bilang BSD-0570-2014.

Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts, mula alas-4:30 ng umaga hanggang alas-12:00 ng hatinggabi.

Ang himpilan ay nasa 46th floor ng One Corporate Centre, corner Julia Vargas Avenue, Meralco Extension Avenue, Ortigas Center, Pasig City at ang transmitter ay nasa Bocaue, Bulacan.

Ang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, ay nasa pangangalagang teknikal ng mga kawani ng FEBC na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission.

Electronics and Communications Engineer:

 • Joaquin Aliga, Jr., ECE number 001-1597

First-Class Radio Operators:

 • Alex Driodoco, NTC number 94-1PNCR-10395
 • Eduardo Baliad, NTC number 97-1PHN-19888
 • Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193
 • Julius Mark Aragona, NTC number 17-1PNCR-20865
 • Chester Louie Banzuela, NTC number 17-1PNCR-2684
 • Rafael Bartoquillo, NTC number 14-1PNCR-26670
 • Reynaldo Pagador, NTC number 15-1PNCR-26810

Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

Radio stations in Metro Manila, Philippines
By AM frequency

DZBR 5311 | DZXL 558 | DZBB 594 | DZMM 630 | DZRH 666 | DZAS 702 | DZRB 738 | DWWW 774 | DZRJ 810 | DZRV 846 | DWIZ 882 | DZSR 918 | DZEM 954 | DZIQ 990 | DZAR 1026 | DZEC 1062 | DWAD 1098 | DWDD 1134 | DWBL 1242 | DWXI 1314 | DWUN 1350 | DZJV 14581 | DWSS 1494 | DZME 1530 | DZUP 1602 | DZBF 1674

By FM frequency

DWFO 87.5 | DWJM 88.3 | DWAV 89.1 | DWTM 89.9 | DZMB 90.7 | DWKY 91.5 | DWFM 92.3 | DWRX 93.1 | DWKC 93.9 | DWLL 94.7 | DWDM 95.5 | DWRK 96.3 | DWLS 97.1 | DWQZ 97.9 | DZFE 98.7 | DWRT 99.5 | DZRJ 100.3 | DWYS 101.1 | DWRR 101.9 | DWSM 102.7 | DWKX 103.5 | DWFT 104.3 | DWBM 105.1 | DWLA 105.9 | DWET 106.7 | DWNU 107.5 | DZUR 107.9

Defunct call signs

DWRT 9902 | DZCA 11701 | DWAN 1206 | DZRM 12782 | DZXQ 1350| DZTV 1386| DWBC 1422| DZHH 1566|
1.Transmitting outside Metro Manila.
2.Technically still active, but with new call letters and different intellectual property.