FANDOM


2004-2016 with Kami ang Super Radyo Ito Ang Balita theme 2004 (Instrumental ver)Edit

Sign on Edit

(in Cebuano translation) Edit

DXGM SUPER DAVAO 1125 SIGN ON

DXGM SUPER DAVAO 1125 SIGN ON

Mga higala, maayong buntag. Kini ang istasyon DXGM Super Radyo Davao, usa ka commercial broadcast station nga gipanag-iya sa Rainbow Global Media Arts, Inc., usa ka subsidiary sa GMA Network, Inc.

Ang DXGM Super Radyo Davao nagsibya sa kusog nga 10,000 watts.

Ang among transmitter ania nahimutang sa Ma-a, Davao City, samtang ang among studio ug buhatan ania nahimutang sa GMA Complex, Shrine Hills, Matina, Dakbayan sa Davao.

Ang DXGM Super Radyo Davao nag-operate pinaagi sa pagtugot sa National Telecommunications Commission, with permit number BSD-0046-96.

Ang DXGM Super Radyo Davao, gidumala ug gimentenar sa mga mosunod nga mga First Class Radio Telephone Operators ug Electronics Technicians lisensyado sa Professional Regulations Commission ug National Telecommunications Commission.

 • Chief Technician Edwin Moralde, with NTC license # 94-1PXI-9172
 • Reynaldo Domandan Jr., Electronics Technician, with PRC license # 697
 • Clerentino Ongcon Jr., with NTC license # 95-1PXI-13573
 • Constancio Falconio Jr., with NTC license # 96-1PXI-18537
 • Rodel Paranza: with NTC license # 95-1PXI-14828
 • Glenricks Alfarado, Electronics Technician, with PRC license # 709
 • Benito Estimada, with NTC licensed # 2K-1PXI-24615

Sa ngalan sa tagdumala ug mga kawani ning istasyon, kami moingon, maayong buntag ug maayong pagpaminaw.

(in English translation) Edit

Good morning. This station DXGM Super Radyo Davao a commercial broadcast station owned and operated by Rainbow Global Media Arts, Inc., a subsidiary of GMA Network, Inc.

DXGM Super Radyo Davao operates with the power of 10,000 watts.

Our transmitter is located at Ma-a, Davao City, Its studios are located at the GMA Complex, Shrine Hills, Matina, Davao City.

DXGM Super Radyo Davao-operate with the approval of the National Telecommunications Commission, with permit number BSD-0046-96.

DXGM Super Radyo Davao is operated and maintained by the following First Class Radio Telephone Operators and Electronics Technicians duly licensed Professional Regulations Commission and the National Telecommunications Commission.

 • Chief Technician Edwin Moralde, with NTC license # 94-1PXI-9172
 • Reynaldo Domandan Jr., Electronics Technician, with PRC license # 697
 • Clerentino Ongcon Jr., with NTC license # 95-1PXI-13573
 • Constancio Falconio Jr., with NTC license # 96-1PXI-18537
 • Rodel Paranza: with NTC license # 95-1PXI-14828
 • Glenricks Alfarado, Electronics Technician, with PRC license # 709
 • Benito Estimada, with NTC licensed # 2K-1PXI-24615

On behalf of management and staff of this station, good morning.

Sign off Edit

(in Cebuano translation)Edit

SIGN OFF - DXGM 1125 SUPER RADYO DAVAO

SIGN OFF - DXGM 1125 SUPER RADYO DAVAO

Nagpaminaw kamo ning istasyon DXGM Super Radyo Davao, usa ka commercial broadcast station nga gipanag-iya sa Rainbow Global Media Arts, Inc., usa ka subsidiary sa GMA Network, Inc.

Ang DXGM Super Radyo Davao nagsibya sa kusog nga 10,000 watts.

Ang among transmitter ania nahimutang sa Ma-a, Davao City, samtang ang among studio ug buhatan ania nahimutang sa GMA Complex, Shrine Hills, Matina, Dakbayan sa Davao.

Ang DXGM Super Radyo Davao nag-operate pinaagi sa pagtugot sa National Telecommunications Commission, with permit number BSD-0046-96.

Ang DXGM Super Radyo Davao, gidumala ug gimentenar sa mga mosunod nga mga First Class Radio Telephone Operators ug Electronics Technicians lisensyado sa Professional Regulations Commission ug National Telecommunications Commission.

 • Chief Technician Edwin Moralde, with NTC license # 94-1PXI-9172
 • Reynaldo Domandan Jr., Electronics Technician, with PRC license # 697
 • Clerentino Ongcon Jr., with NTC license # 95-1PXI-13573
 • Constancio Falconio Jr., with NTC license # 96-1PXI-18537
 • Rodel Paranza: with NTC license # 95-1PXI-14828
 • Glenricks Alfarado, Electronics Technician, with PRC license # 709
 • Benito Estimada, with NTC license # 2K-1PXI-24615

Sa ngalan sa tagdumala ug mga kawani ning istasyon, kami nagpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mga higala, ang atong nasudnong awit.

(In English translation) Edit

You're are listening. This station DXGM Super Radyo Davao a commercial broadcast station owned and operated by Rainbow Global Media Arts, Inc., a subsidiary of GMA Network, Inc.

DXGM Super Radyo Davao operates with the power of 10,000 watts.

Our transmitter is located at Ma-a, Davao City, Its studios are located at the GMA Complex, Shrine Hills, Matina, Davao City.

DXGM Super Radyo Davao-operate with the approval of the National Telecommunications Commission, with permit number BSD-0046-96.

DXGM Super Radyo Davao is operated and maintained by the following First Class Radio Telephone Operators and Electronics Technicians duly licensed Professional Regulations Commission and the National Telecommunications Commission.

 • Chief Technician Edwin Moralde, with NTC license # 94-1PXI-9172
 • Reynaldo Domandan Jr., Electronics Technician, with PRC license # 697
 • Clerentino Ongcon Jr., with NTC license # 95-1PXI-13573
 • Constancio Falconio Jr., with NTC license # 96-1PXI-18537
 • Rodel Paranza: with NTC license # 95-1PXI-14828
 • Glenricks Alfarado, Electronics Technician, with PRC license # 709
 • Benito Estimada, with NTC licensed # 2K-1PXI-24615

On behalf of management and staff of this station, we thank you for your attention. Friends, our national anthem.

2017 [Current / Present] with Kami Ang Super Radyo Ito Ang Balita theme 2017 (Instrumental ver)Edit

DXGM SUPER RADYO DAVAO SIGN OFF (2017)

DXGM SUPER RADYO DAVAO SIGN OFF (2017)

Sign on Edit

(in Cebuano translation) Edit

Mga higala, maayong buntag. Kini ang istasyon DXGM Super Radyo 1125 Kini Ang Balita usa ka commercial broadcast station nga gipanag-iya sa Radio GMA Network Inc., usa ka subsidiary sa GMA Network Inc.

Ang DXGM Super Radyo 1125 Kini Ang Balita nagsibya sa kusog nga 10,000 watts.

Ang among transmitter ania nahimutang sa Ma-a, Davao City, samtang ang among studio ug buhatan ania nahimutang sa GMA Complex, Shrine Hills, Matina, Dakbayan sa Davao.

Ang DXGM Super Radyo Davao nag-operate pinaagi sa pagtugot sa National Telecommunications Commission, with permit number BSD-0316-2016 (MOD).

Ang DXGM Super Radyo Kini Ang Balita, gidumala ug gimentenar sa mga mosunod nga mga First Class Radio Telephone Operators ug Electronics Technicians lisensyado sa Professional Regulations Commission ug National Telecommunications Commission.

 • Chief Technician Mcdo Dumandan, with Electronics Engineer with PRC # 9617
 • Clerentino Ongcon Jr., with NTC license # 95-1PXI-13573
 • Constancio Falconio Jr., with NTC license # 96-1PXI-18537
 • Rodel Paranza: with NTC license # 95-1PXI-14828
 • Glenricks Alfarado, Electronics Technician, with PRC license # 709
 • Benito Estimada, with NTC licensed # 2K-1PXI-24615
 • Baltazar Severino, with NTC licensed # 04-1PXI-26280
 • Elmer Amandan, with NTC licensed # 01-1PXI-25479

Sa ngalan sa tagdumala ug mga kawani ning istasyon, kami moingon, maayong buntag ug maayong pagpaminaw.

(in English translation) Edit

Good morning. This station DXGM Super Radyo 1125 Kini Ang Balit a commercial broadcast station owned and operated by Radio GMA Network Inc., a subsidiary of GMA Network Inc.

DXGM Super Radyo 1125 Kini Ang Balita operates with the power of 10,000 watts.

Our transmitter is located at Ma-a, Davao City, Its studios are located at the GMA Complex, Shrine Hills, Matina, Davao City.

DXGM Super Radyo 1125 Kini Ang Balita-operate with the approval of the National Telecommunications Commission, with permit number BSD-0316-2016 (MOD).

DXGM Super Radyo 1125 Kini Ang Balita is operated and maintained by the following First Class Radio Telephone Operators and Electronics Technicians duly licensed Professional Regulations Commission and the National Telecommunications Commission.

 • Chief Technician Mcdo Dumandan, with Electronics Engineer with PRC # 9617
 • Clerentino Ongcon Jr., with NTC license # 95-1PXI-13573
 • Constancio Falconio Jr., with NTC license # 96-1PXI-18537
 • Rodel Paranza: with NTC license # 95-1PXI-14828
 • Glenricks Alfarado, Electronics Technician, with PRC license # 709
 • Benito Estimada, with NTC licensed # 2K-1PXI-24615
 • Baltazar Severino, with NTC licensed # 04-1PXI-26280
 • Elmer Amandan, with NTC licensed # 01-1PXI-25479

On behalf of management and staff of this station, good morning.

Sign off Edit

(in Cebuano translation) Edit

Ang DXGM Super Radyo 1125 Kini Ang Balita, usa ka commercial broadcast station nga gipanag-iya sa Radio GMA Network Inc., usa ka subsidiary sa GMA Network, Inc.

Ang DXGM Super Radyo 1125 Kini Ang Balita nagsibya sa kusog nga 10,000 watts.

Ang among transmitter ania nahimutang sa Ma-a, Davao City, samtang ang among studio ug buhatan ania nahimutang sa GMA Complex, Shrine Hills, Matina, Dakbayan sa Davao.

Ang DXGM Super Radyo 1125 Kini Ang Balita nag-operate pinaagi sa pagtugot sa National Telecommunications Commission, with permit number BSD-0316-2016 (MOD).

Ang DXGM Super Radyo 1125 Kini Ang Balita, gidumala ug gimentenar sa mga mosunod nga mga First Class Radio Telephone Operators ug Electronics Technicians lisensyado sa Professional Regulations Commission ug National Telecommunications Commission.

 • Chief Technician Mcdo Dumandan, with Electronics Engineer with PRC # 9617
 • Clerentino Ongcon Jr., with NTC license # 95-1PXI-13573
 • Constancio Falconio Jr., with NTC license # 96-1PXI-18537
 • Rodel Paranza: with NTC license # 95-1PXI-14828
 • Glenricks Alfarado, Electronics Technician, with PRC license # 709
 • Benito Estimada, with NTC licensed # 2K-1PXI-24615
 • Baltazar Severino, with NTC licensed # 04-1PXI-26280
 • Elmer Amandan, with NTC licensed # 01-1PXI-25479

Sa ngalan sa tagdumala ug mga kawani ning istasyon, kami nagpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mga higala, ang atong nasudnong awit.

(in English translation) Edit

This is station DXGM Super Radyo 1125 Kini Ang Balita a commercial broadcast station owned and operated by Radio GMA Network Inc., a subsidiary of GMA Network Inc.

DXGM Super Radyo 1125 Kini Ang Balita operates with the power of 10,000 watts.

Our transmitter is located at Ma-a, Davao City, Its studios are located at the GMA Complex, Shrine Hills, Matina, Davao City.

DXGM Super Radyo 1125 Kini Ang Balita-operate with the approval of the National Telecommunications Commission, with permit number BSD-0316-2016 (MOD).

DXGM Super Radyo 1125 Kini Ang Balita is operated and maintained by the following First Class Radio Telephone Operators and Electronics Technicians duly licensed Professional Regulations Commission and the National Telecommunications Commission.

 • Chief Technician Mcdo Dumandan, with Electronics Engineer with PRC # 9617
 • Clerentino Ongcon Jr., with NTC license # 95-1PXI-13573
 • Constancio Falconio Jr., with NTC license # 96-1PXI-18537
 • Rodel Paranza: with NTC license # 95-1PXI-14828
 • Glenricks Alfarado, Electronics Technician, with PRC license # 709
 • Benito Estimada, with NTC licensed # 2K-1PXI-24615
 • Baltazar Severino, with NTC licensed # 04-1PXI-26280
 • Elmer Amandan, with NTC licensed # 01-1PXI-25479

On behalf of management and staff of this station, we thank you for your attention. Friends, Ladies and Gentlement the Philippine National Anthem.